ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Αρχική

Το γραφείο ΜΑΡΚΟΣ ΛΥΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού, στη μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε έργα του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.