ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Κτήρια Γραφείων


 • HM/NIA ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
 • ΟΝΟΜΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 2020
 • ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ.
 • Πρόκειται για κτίριο 1.200m2, το οποίο εκτείνεται σε 9 επίπεδα. Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει αποξήλωση και νέα εγκατάσταση κλιματισμού και φωτισμού, με φωτιστικά τεχνολογίας LED και αυτοματισμούς ελέγχου και διαχείρισης των παραπάνω εγκαταστάσεων.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 •  
 • 2020
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»
 • Πρόκειται για κτίριο 2.500m2 στο Αλιβέρι που εκτείνεται σε 3 επίπεδα, με υπόγειο parking, αίθουσες εκδηλώσεων, γραφεία, κ.λπ. το κτίριο κατατάσσεται ενεργειακά στην κατηγορία Α+ και περιλαμβάνει υποσταθμό Μ.Τ. με μετασχηματιστή 630KVA.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
 •  
 • 2017
 • ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • Πρόκειται για αναδιαρρύθμιση υφιστάμενου κτηρίου και προσθήκης καθ' ύψος ενός επιπλέον ορόφου συνολικής έκτασης 1.900m2 για χρήση γραφείων, καθώς και κατασκευή κτηρίου αποθηκών έκτασης 800m2 στη θέση Ολυμπιάδας Χαλκιδικής.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.900.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: HELLAS GOLD S.A.
 •  
 • 2016
 • ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΚΑΑ Α.Ε.
 • Πρόκειται για κτήριο 1.000τ.μ. στο οποίο προβλέπεται μελέτη θερμομόνωσης, κεντρικού συστήματος κλιματισμού, νέου φωτισμού τύπου LED, ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή θερμού νερού με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 65%.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΟΚΑΑ ΑΕ
 •  
 • 2016
 • ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 7ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΣΗΕΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20, ΑΘΗΝΑ.
 • Η μελέτη περιλαμβάνει πλήρη αναδιαρρύθμιση των 230τ.μ. του 7ου ορόφου σε αίθουσες γραφείων, εργαστηρίων εκπαίδευσης και σεμιναρίων. Έγινε μελέτη νέων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που περιελάμβανε γενικό φωτισμό, κεντρικό κλιματισμό και ειδικά συστήματα (προβολικό, ηχητικό, μικροφωνικό) αίθουσας σεμιναρίων.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΣΗΕΑ
 •  
 • 2012
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Η.Ε.Α. ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • Περιελάμβανε την πλήρη αποξήλωση της εγκατάστασης χαμηλής τάσης του κτηρίου συνολικής ισχύος 320KVA και την αντικατάστασή της με νέα.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)
 •  
 • 2012
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Α' ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Η.Ε.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20.
 • Πρόκειται για αίθουσα 150 ατόμων, κλιματιζόμενη, στην οποία αγκαταστάθηκαν συστήματα ήχου, μικροφωνικά, προβολικά και μεταφραστικά.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 180.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)
 •  
 • 2011
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CSL BEHRING ΕΛΛΑΣ ΜΕΛΕ.
 • Πρόκειται για τμήμα 400 m2, πολυόροφου κτηρίου επί της οδού Χ. Μέξη στην Αθήνα, στο οποίο έγιναν μελέτες Κλιματισμού, Ισχυρών ρευμάτων, Ασθενών ρευμάτων κλπ.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ι. & Δ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.
 •  
 • 2010
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΖΜΑΖΟΓΛΟΥ 2-6 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • Το κτήριο είναι εκτάσης 12.000m² και εκτείνεται σε 2 υπόγειους και 7 υπέργειους ορόφους. Στην παρούσα μελέτη έγινε εκσυγχρονισμός του υποσταθμού των κτηρίων με νέο μετασχηματιστή 2000KVA, H/Z 600KVA και UPS 300KVA, καθώς και αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων πεδίων μέσης και χαμηλής τάσης.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 267.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 •  
 • 2009
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΖΜΑΖΟΓΛΟΥ 2-6 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • Το κτήριο είναι εκτάσης 12.000m² και εκτείνεται σε 2 υπόγειους και 7 υπέργειους ορόφους. Στην παρούσα μελέτη έγινε μελέτη εκσυγχρονισμού όλων των παλαιωμένων κεντρικών εγκαταστάσεων του κτηρίου.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 685.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 •  
 • 2009
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α' ΚΑΙ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 2-6 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • Το κτήριο είναι εκτάσης 12.000m² και εκτείνεται σε 2 υπόγειους και 7 υπέργειους ορόφους. Στην παρούσα μελέτη έγινε μελέτη εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης κλιματισμού της αίθουσας συναλλαγών του ισογείου καθώς και πλήρης μελέτη πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης των υπογείων.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (E/M) 428.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 •  
 • 2009
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • Πρόκειται για κτήριο του έτους 1930, το οποίο εκτείνεται σε έξι ορόφους συνολικού εμβαδού 900 m2. Η παρούσα μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση στο κτήριο πλήρους συστήματος κλιματισμού μέσω αντλίας θερμότητας, F.C.U και μονάδων προκλιματισμένου αέρα.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 171.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 •  
 • 2008-2011
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ , ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ"
 • Το έργο περιλαμβάνει κτήριο 1500m² εκτεινόμενο σε τρία επίπεδα και περιλαμβάνει χώρους βιβλιοστασίων, χώρους σπανίων βιβλίων, αναγνωστήρια, γραφεία, διάφορες αίθουσες και υπόγειο δύο επιπέδων με μηχανολογικούς χώρους και θέσεις στάθμευσης.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 25%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.
 •  
 • 2007
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΖΜΑΖΟΓΛΟΥ 2-6, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • Το κτήριο είναι εκτάσεως 12.000m² και εκτείνεται σε 2 υπογείους και 7 υπέργειους ορόφους

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: - €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 •  
 • 2003
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ".
 • Πρόκειται για κτήριο 10.000m2, σε τέσσερις στάθμες. Ο χώρος στάθμευσης εκτείνεται σε δύο υπόγεια επίπεδα.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.750.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ Α.Τ.Ε.
 •  
 • 2003
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΟΚΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 42 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ".
 • Πρόκειται για ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπάρχοντος κτιρίου οκτώ ορόφων, με αίθουσες συγκέντρωσης κοινού και χώρους γραφείων.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 458.500 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠ.ΠΟ - ΑΚΤΑ Α.Τ.Ε.
 •  
 • 2001
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.
 • Πρόκειται για μετατροπή του κτιρίου (500 m2) σε πολιτιστικό κέντρο με αίθουσες, γραφεία, internet caffe κ.λ.π. Έγιναν μελέτες υδραυλικών, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, κλιματισμού, πυρόσβεσης.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 695.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΑΚΤΑ Α.Τ.Ε.
 •  
 • 2000
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ"
 • Το Έργο περιελάμβανε κτήριο υποδοχής και ελέγχου, απολυμαντήριο, γεφυροπλάστιγες και εκτεταμένο περιβάλλοντα χώρο στον έγινε μελέτη οδοφωτισμού, ύδρευσης και απορροής ομβρίων. Όλοι οι χώροι του κτιρίου είναι κλιματιζόμενοι. Στο συγκρότημα εγκαταστάθηκε υποσταθμός ισχύος 500 KVA

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.348.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝ/ΞΙΑ Τ.Ο.ΚΑΤ Α.Ε – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Τ.Ε
 •  
 • 1997
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "
 • Πρόκειται για 2 κτήρια 17.000m2 και 7.000m2 αντίστοιχα.Τα κτήρια είναι κλιματιζόμενα.Εγκαταστάθηκαν σε αυτά υποσταθμοί ισχύος 1600 και 800 KVA αντίστοιχα.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.527.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.
 •  
 • 1997
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ Ο.Τ.Ε.’’
 • Το Έργο περιελάμβανε χώρους γραφείων, αίθουσες σεμιναρίων, διασκέψεων και συσκέψεων. Όλοι οι χώροι είναι κλιματιζόμενοι. Στην αίθουσα διασκέψεων εγκαταστάθηκαν προβολικά, ηχητικά συστήματα, καθώς και συστήματα τηλεδιασκέψεων.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.370.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.- ΕΝΤΕΧΝΟΣ- Α.Ε.- ΕΡΚΥΝΑ Α.Ε.
 •  
 • 1997
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΚΑΛΙΝΣΚΗ» (ΚΕΕΔ) ".
 • Πρόκειται για τέσσερα ανεξάρτητα κτίρια που το κάθε ένα περιλαμβάνει χώρους γραφείων, κοιτώνες και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝ/ΞΙΑ Β.Ε.Σ. Α.Ε. – ΠΑΝ. ΛΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
 •  
 • 1996-1998
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ"
 • Το έργο περιελάμβανε κτήριο υποδοχής και ελέγχου, απολυμαντήριο, γεφυροπλάστιγγες και εκτεταμένο περιβάλλοντα χώρο στον έγινε μελέτη οδοφωτισμού, ύδρευσης και απορροής ομβρίων. Όλοι οι χώροι του κτιρίου είναι κλιματιζόμενοι. Στο συγκρότημα εγκαταστάθηκε υποσταθμός ισχύος 500KVA

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.992.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΛΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε
 •  
 • 1995
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ"
 • Το Έργο περιλαμβάνει αίθουσα ελέγχου οχημάτων με σύστημα απαγωγής καυσαερίων (τύπου ΚΤΕΟ), χώρους γραφείων κλπ.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.130.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝ/ΞΙΑ Χ. ΓΚΟΝΤΑΣ - Ν. ΚΟΤΣΙΝΑΣ - Ε. ΚΟΥΤΡΑΣ ΟΕ
 •  
 • 1994
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Τ.Π.Ε.Δ.Ε.", ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 43, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • Το Κτήριο εκτείνεται σε έξη συνολικά ορόφους γραφείων και καταστημάτων. Όλοι οι χώροι είναι κλιματιζόμενοι. Στο Κτήριο εγκαταστάθηκε Υποσταθμός ισχύος 500 KVA και Η/Ζ ισχύος 125 KVA.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.412.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ
 •