ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Νοσοκομειακά


 • HM/NIA ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
 • ΟΝΟΜΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 2020
 • ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Α.ΚΑΤ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • Μελέτη επαύξησης ισχύος υποσταθμού μέσης τάσης στο Γ.Ν.Α.ΚΑΤ.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤ
 •  
 • 2020
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ Μ.Ε.Θ. ΣΤΟ Γ.Ν.Α.ΚΑΤ.
 • Η νέα Μ.Ε.Θ. εκτείνεται σε 1.600m2, σε υφιστάμενο τμήμα κτιρίου του Γ.Ν.Α.ΚΑΤ. και είναι δυναμικότητας 30 κλινών. Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι νέες, στη θέση παλαιών που αποξηλώθηκαν.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
 •  
 • 2020
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ Μ.Ε.Θ. ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ.
 • Η νέα Μ.Ε.Θ. εκτείνεται σε 550m2, σε υφιστάμενο τμήμα κτιρίου του Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ και είναι δυναμικότητας 7 κλινών. Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι νέες, στη θέση παλαιών που αποξηλώθηκαν.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: - €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
 •  
 • 2020
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ Μ.Ε.Θ. ΣΤΟ Γ.Ν.Α. ΚΟΡΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
 • Η νέα Μ.Ε.Θ. εκτείνεται σε 370m2, σε υφιστάμενο τμήμα κτιρίου του Γ.Ν.Α. ΚΟΡΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. και είναι δυναμικότητας 6 κλινών. Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι νέες, στη θέση παλαιών που αποξηλώθηκαν.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: - €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
 •  
 • 2020
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ Μ.Ε.Θ. ΣΤΟ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.
 • Η νέα Μ.Ε.Θ. εκτείνεται σε 135m2, σε υφιστάμενο τμήμα κτιρίου του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και είναι δυναμικότητας 5 κλινών. Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι νέες, στη θέση παλαιών που αποξηλώθηκαν.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: - €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
 •  
 • 2014-2016
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 3.500τ.μ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΣΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ.
 • Τα κτήρια περιλαμβάνουν κοιτώνες, καθιστικά, χώρους εργασίας, γραφεία, αίθουσα συνεδρίων, εξωτερική και εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα. Εκπονήθηκαν ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υδραυλικών, ηλεκτρικών, πυρόσβεσης με sprinklers, πυρανίχνευση, κλιματισμός, γεωθερμία για τη θέρμανση της πισίνας, υποσταθμός, ειδικά συστήματα (ηχητικά, προβολικά, μικροφωνικά, μεταφραστικά) αίθουσας συνεδρίων.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.500.000,00 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ"
 •  
 • 2014
 • ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ".
 • Πρόκειται για 750τ.μ. κοιτώνων ιατρών.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.400.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟ".
 •  
 • 2012
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
 • Πρόκειται για τη μελέτη 22 ανελκυστήρων του νοσοκομείου, προκειμένου να αποκατασταθούν και να πιστοποιηθεί η λειτουργία τους, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 244.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
 •  
 • 2012
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 400m2 ΣΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 59.8 ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ -1, ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 • Πρόκειται για αποθηκευτικο χώρο 400m2

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 151.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 •  
 • 2011
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ"
 • Πρόκειται για χώρους συνολικής έκτασης 400 m2 που έγιναν με προσθήκη κατ' επέκταση υπάρχουσας πτέρυγας του νοσοκομείου.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 •  
 • 2010-2013
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΙΔΑΝΟΥ 25 ΚΑΙ ΟΡΜΗΝΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΔΟΕΑΠ)
 • Πρόκειται για υπάρχον κτήριο, συνολικής έκτασης 1500 m2 , στο οποίο γίνεται αναδιαρρύθμιση των τεσσάρων απο τους έξι ορόφους και μετατροπή τους σε γραφεία, ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια κλπ.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΔΟΕΑΠ
 •  
 • 2010-2013
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΠΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΙΔΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΣΙΝΗ 18, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΔΟΕΑΠ)
 • Πρόκειται αναδιαρρύθμιση τμημάτων υπάρχοντος κτηρίου και μετατροπή τους σε χώρους νοσηλείας, χειρουργείων, μικροεπεμβάσεων, ιατρικών εργαστηρίων, ιατρίων κλπ.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΔΟΕΑΠ
 •  
 • 2010-2013
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΙΔΑΝΟΥ 25 ΚΑΙ ΟΡΜΗΝΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΔΟΕΑΠ)
 • Πρόκειται για υπάρχον κτήριο, συνολικής έκτασης 1500 m2 , στο οποίο γίνεται αναδιαρρύθμιση των τεσσάρων απο τους έξι ορόφους και μετατροπή τους σε γραφεία, ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια κλπ.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 110.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΔΟΕΑΠ
 •  
 • 2010-2013
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΠΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΙΔΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΣΙΝΗ 18, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΔΟΕΑΠ)
 • Πρόκειται αναδιαρρύθμιση τμημάτων υπάρχοντος κτηρίου και μετατροπή τους σε χώρους νοσηλείας, χειρουργείων, μικροεπεμβάσεων, ιατρικών εργαστηρίων, ιατρίων κλπ.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΔΟΕΑΠ
 •  
 • 2008
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝOΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
 • Το έργο περιλαμβάνει εργαστηριακούς χώρους Μοριακής Βιολογίας και μεταμόσχευσης μυελού των οστών, κρυοβιολογίας, κυτταροκαλλιέργειας, βακτηριδιακής καλλιέργειας, ραδιοϊσοτόπων, ερευνητικό εργαστήριού.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 •  
 • 2008
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝOΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 4 ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
 • Το έργο περιλαμβάνει πτέρυγα τεσσάρων δωματίων, με σύστημα κλιματισμού θετικής πίεσης, για την νοσηλεία ασθενών με μεταμόσχευση μυελού των οστών.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 •  
 • 2006
 • ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΠ, ΜΑΦ, ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ.
 • Πρόκειται για προσθήκη διωρόφου κτιρίου περίπου 2.000 m2 στο νοσοκομείο Αμαλιάδος για δημιουργία χώρων τμημάτων επειγόντων περιστατικών, μονάδας αυξημένης φροντίδας και λοιπούς χώρους μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.412.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
 •  
 • 2003-2004
 • ΜΕΛΕΤΗ ``ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ & ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΠ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ΄΄
 • Το έργο περιελάμβανε 4 ανεξάρτητα έργα μέσα στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο) - Επέκταση εξωτερικών Ιατρείων με προσθήκη νέου κτιρίου 1.900 m2. - Αναδιαρρύθμιση υπάρχοντος κτιρίου για τη Μονάδα Φυσικής Αποκατάστασης 1.600 m2. - Αναδιαρρύθμιση υπάρχοντος κτιρίου για τη Μονάδα Εντατικής θεραπείας παίδων 350 m2. - Αναδιαρρύθμιση υπάρχοντος κτιρίου για τη Μονάδα Επειγόντων περιστατικών 320 m2.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.492.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΕΠΑΝΟΜ
 •  
 • 2003
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ".
 • Πρόκειται για υπάρχον κτήριο 300m2 μέσα στον περιβάλοντα χώρο του νοσοκομείου της Νίκαιας, που μετατράπηκε σε εργαστήριο.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
 •  
 • 2002
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"
 • Το κτήριο περιλαμβάνει εννέα υπέργειους και δύο υπόγειους ορόφους, ανεξάρτητες Διοικητικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Υγείας (Ιατρεία, εργαστήρια). Όλοι οι χώροι κλιματίζονται και στο κτήριο εγκαταστάθηκε υποσταθμός 1600KVA

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.831.00 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε./ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.
 •  
 • 2002
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ"
 • Ο υποσταθμός περιλαμβάνει τρείς μετασχηματιστές των 1200 KVA ο κάθε ένας και τέσσερα ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη συνολικής ισχύος 1300 KVA. Έγινε μελέτη εκσυγχρονισμού του, με ταυτόχρονη αντικατάσταση όλων των παλαιωμένων πεδίων Μέσης και Χαμηλής τάσης, αποξήλωση παλαιών καλωδιώσεων και αντικατάσταση τους με νέες κ.λ.π.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γ.Π.Ν.Ν – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
 •  
 • 2002
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ"
 • Έγινε μελέτη αποτύπωσης του υποσταθμού διότι από τις συνεχείς προσθήκες, παρεμβάσεις, τοπικές τροποποιήσεις δεν ήταν πλέον γνωστή η κατάσταση και επάρκεια του υποσταθμού.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γ.Π.Ν.Ν – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
 •  
 • 1993
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 50 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΙΟ"
 • Το Συγκρότημα αποτελείται από δύο συνδεόμενα μεταξύ τους κτίρια. Ένα κτήριο κοιτώνων εστιατορίου, και ένα κτήριο εργαστηρίων - αιθουσών και γραφείων. Και τα δύο κτίρια είναι κλιματιζόμενα με συνολική ισχύ 60 RT.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.355.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Α. και Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
 •  
 • 1990-1991
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ"
 • Το Έργο εκτείνεται σε 3 ορόφους και περιλαμβάνει δωμάτια ασθενών, εξεταστήρια, γραφεία ιατρών, χειρουργεία, μαγειρίο, εστιατόριο, κλπ. Οι χώροι του είναι κλιματιζόμενοι και στο κτήριο εγκαταστάθηκε υποσταθμός ισχύος 800 KVA.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.382.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Κ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ - ΣΠ.Δ
 •  
 • 1990
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.
 • Το κτήριο είναι έκτασης 4.000 m2 και περιλαμβάνει ανεξάρτητες Διοικητικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Υγείας (Ιατρεία). Όλοι οι χώροι είναι κλιματιζόμενοι και στο κτήριο εγκαταστάθηκε υποσταθμός μέσης τάσης 400 KVA.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.739.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΜΕΛΚΑ ΑΤΕΕ
 •  
 • 1989-1990
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ".
 • Το Κτήριο είναι έκτασης 2.500 m2 και περιλαμβάνει ανεξάρτητες Διοικητικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Υγείας (Ιατρεία). Όλοι οι χώροι κλιματίζονται και στο κτήριο εγκαταστάθηκε υποσταθμός μέσης τάσης, ισχύος 250 KVA.

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.065.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΜΕΛΚΑ ΑΤΕΕ
 •