ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Ανελκυστήρες

Το κείμενο που ακολουθεί έχει στόχο να διευκολύνει συναδέλφους μηχανικούς που συμμετέχουν στο σχεδιασμό ή στη κατασκευή ενός κτηρίου, στην εφαρμογή των παραμέτρων που απαιτούνται για την εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα.

Σε πρώτη φάση θα περιοριστούμε στον υδραυλικό ανελκυστήρα, ο οποίος εγκαθίσταται κατά κόρον πλέον σε κτήρια κατοικιών, γραφείων, δημοσίου, διοίκησης, σχολεία κλπ.

ΠΟΣΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΚΤΗΡΙΟ;

Ο αριθμός των απαιτούμενων ανελκυστήρων προκύπτει από την “κυκλοφορική” μελέτη του κτηρίου.  Οι παράμετροι μιας παρόμοιας μελέτης είναι : Ο αριθμός των ορόφων του κτηρίου, ο πληθυσμός του, η χρήση του, οι ειδικές λειτουργίες, ο μέγιστος χρόνος αναμονής που κυμαίνεται από 25 sec έως 45 sec και η ικανότητα μεταφοράς δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που μπορεί να μεταφερθεί μέσα σε χρόνο 5 min (10%-17% του πληθυσμού).

Μετά τα στοιχεία που προαναφέραμε προκύπτει :

-  Κτήριο κατοικιών (πολυκατοικία), 5 ορόφων (εκτός ισογείου) – 100 άτομα πληθυσμός : 1 ανελκυστήρας 8 ατόμων.
-  Κτήριο κατοικιών (πολυκατοικία), 6 ορόφων (εκτός ισογείου) – 200 άτομα πληθυσμός : 2 ανελκυστήρες 8 ατόμων.
-  Κτήριο γραφείων, 7 ορόφων (εκτός ισογείου) – 800 άτομα πληθυσμός :  3 ανελκυστήρες 8 ατόμων.

Για τον ακριβή υπολογισμό του αριθμού των ανελκυστήρων ενός κτηρίου υπάρχουν σχετικά διαγράμματα και πίνακες, που όμως δεν είναι του παρόντος κειμένου.

Ο Γ.Ο.Κ, άρθρο 29 §3, επιβάλλει κυκλοφορική μελέτη για κτήρια με πληθυσμό άνω των 200 ατόμων.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ;

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Γ.Ο.Κ κάθε κτήριο, όταν το δάπεδο του ορόφου ή τμήματος του ορόφου απέχει πάνω από 9,00 μ. από την οριστική επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου, τότε επιβάλλεται η χρήση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα.

Στη περίπτωση αυτή ο ανελκυστήρας πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί άτομα με ειδικές ανάγκες και να είναι χωρητικότητας 8 ατόμων με ωφέλιμο φορτίο 600 Kg.

Η ελάχιστη διάσταση φρεατίου ενός τέτοιου ανελκυστήρα είναι 1.50x1.70 m.

Η αντίστοιχη διάσταση του θαλάμου είναι 1.10x1.40 m.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η διάσταση φρεατίου 1.50x1.70 m. επιτρέπει την εγκατάσταση μόνο ημιαυτόματων θυρών ανελκυστήρα.

Εάν θέλουμε αυτόματες πόρτες κεντρικού ανοίγματος ή τηλεσκοπικών τότε το φρεάτιο θα πρέπει να γίνει 1.80x1.85 m. ή  1.60x1.85 m. αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που εγκατασταθεί και δεύτερος ανελκυστήρας, αυτός μπορεί να είναι μικρότερων διαστάσεων από αυτόν των 8 ατόμων (600 Kg), αρκεί ο πρώτος να εξυπηρετεί όλους τους ορόφους του κτηρίου.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Πέραν του ανελκυστήρα των 8 ατόμων που μας απασχόλησε προηγουμένως και του οποίου οι διαστάσεις του θαλάμου είναι συγκεκριμένες ως προς τις ελάχιστες τιμές (1.10x1.40 m), για τους υπόλοιπους ισχύει ο πίνακας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ Η ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ)

ΑΤΟΜΑ

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ

Kg

ΜΕΓΙΣΤΟ

ΕΜΒΑΔΟ ΘΑΛΑΜΟΥ

m2

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΜΒΑΔΟ ΘΑΛΑΜΟΥ

m2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

mm

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΜΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ  ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΜΕ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  ΠΟΡΤΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

mm

3

225

0.70

0.60

800x850

700

1250x1250

1250x1410

4

300

0.90

0.79

900x1000

700

1350x1400

1350x1560

5

375

1.17

0.98

1000x1150

700

1450x1550

1450x1750

6

450

1.30

1.17

1100x1150

800

1600x1550

1600x1750

7

525

1.45

1.31

1100x1300

800

1600x1700

1600x1900

8

600

1.60

1.45

1100x1400

800

1600x1800

1600x2000

9

675

1.75

1.59

1100x1550

800

1650x1950

1650x2110

10

750

1.90

1.73

1200x1550

800

1750x1950

1750x2110

11

825

2.05

1.87

1200x1600

800

1750x2000

1750x2160

12

900

2.20

2.01

1300x1650

900

1850x2050

1850x2210

13

975

2.35

2.15

1100x2100

900

1650x2500

1650x2660

13

1000

2.40

2.15

1400x1600

900

1950x2000

1950x2160

14

1050

2.50

2.29

1300x1900

900

1850x2300

1850x2460

15

1125

2.65

2.43

1300x2000

900

1850x2400

1850x2560

16

1200

2.80

2.57

1350x2000

1000

1900x2400

1900x2560

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ Η ΔΥΟ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ BUS

ΑΤΟΜΑ

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ

Kg

ΜΕΓΙΣΤΟ

ΕΜΒΑΔΟ ΘΑΛΑΜΟΥ

m2

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΜΒΑΔΟ ΘΑΛΑΜΟΥ

m2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

mm

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΜΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ  ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΜΕ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  ΠΟΡΤΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

mm

3

225

0.70

0.60

800x850

700

1250x1100

1250x1100

4

300

0.90

0.79

900x1000

700

1350x1250

1350x1250

5

375

1.17

0.98

1000x1150

700

1450x1400

1450x1400

6

450

1.30

1.17

1100x1150

800

1500x1400

1500x1400

7

525

1.45

1.31

1100x1300

800

1500x1600

1500x1600

8

600

1.60

1.45

1100x1400

800

1500x1700

1500x1700

Σημείωση : Δεν συνιστάται η χρήση ημιαυτόματης πόρτας και bus για ανελκυστήρες πέραν των 8 ατόμων.

 

Με οδηγό τους παραπάνω πίνακες παραθέτουμε στη συνέχεια τυπικά παραδείγματα ανελκυστήρων.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Πιο πάνω αναφέραμε τις διαστάσεις της κάτοψης του φρεατίου ανελκυστήρα. Στο επόμενο σχήμα φαίνονται οι λεπτομέρειες της τομής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στην επάνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να αφεθούν ανοίγματα εξαερισμού ελάχιστου εμβαδού ≥ του 1% του εμβαδού κάτοψης του φρεατίου.

Δηλαδή για κάτοψη 1.70x1.40 m = 2,38 m2, αφήνουμε άνοιγμα 0,039 m2 ή περίπου  0,15x0.16 m.

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Το μηχανοστάσιο πρέπει να έχει καθαρές ελάχιστες διαστάσεις 1.80x2.00 m και ύψος τουλάχιστον 2.00 m.

Στο μηχανοστάσιο τοποθετούνται :

-      Η αντλία λαδιού που αποτελεί το μηχανισμό κίνησης του ανελκυστήρα.

-      Ο ηλεκτρικός πίνακας της εγκατάστασης.

-      Ο πίνακας του αυτοματισμού.

Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες υπάρχει μεγάλη ευχέρεια όσον αφορά τη θέση του μηχανοστασίου. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε όροφο του κτηρίου, σε επαφή ή σε απόσταση από το φρεάτιο (Εάν τοποθετηθεί σε απόσταση από το φρεάτιο καλό είναι να μην είναι μεγαλύτερη από 10 m.).

1,2,3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ Η’ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ.

Η πόρτα του φρεατίου είναι μεταλλική και έχει περσίδες για τον αερισμό του χώρου.

Αν στο κτήριο υπάρχουν δύο συνεργαζόμενοι ανελκυστήρες (dublex) τότε είναι επιθυμητό να έχουν κοινό μηχανοστάσιο όπως στο παρακάτω σκαρίφημα.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Οι ασθενοφόροι ανελκυστήρες με μία ή δύο αυτόματες πόρτες και ανάλογα τη χρήση τους τυποποιούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ Η ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ

Kg

ΜΕΓΙΣΤΟ

ΕΜΒΑΔΟ ΘΑΛΑΜΟΥ

m2

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΜΒΑΔΟ ΘΑΛΑΜΟΥ

m2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

mm

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΜΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ  ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΜΕ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  ΠΟΡΤΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

mm

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1000

2.40

0.60

1100x2100

900

1650x2500

1650x2650

ΦΟΡΕΙΟ 600x2000

1275

2.95

0.79

1200x2300

1100

1900x2700

1900x2850

ΦΟΡΕΙΟ 600x2000 ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

1600

3.56

0.98

1400x2400

1300

2200x2800

2200x2950

ΦΟΡΕΙΟ 900x2000 ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΟΙ

2000

4.20

1.17

1500x2700

1300

2800x3100

2800x3250

ΦΟΡΕΙΟ 1000x2300 ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΟΙ

2500

5.00

1.31

1800x2700

1400

3000x3100

3000x3250

ΦΟΡΕΙΟ 1000x2300 ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ