ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Υπηρεσίες που έχει τη δυνατότητα να αναλάβει το Γραφείο σε ένα έργο είναι:

 • - Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • - Επίβλεψη κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • - Σύμβουλος μελέτης και επίβλεψης Η/Μ εγκαταστάσεων
 • - Κατασκευαστικά σχέδια.
 • - Προδιαγραφές υλικών και εργασιών.
 • - Προμετρήσεις - Προϋπολογισμός - Τεύχη Δημοπράτησης.
 • - Διοίκηση έργου.

Οι παραπάνω Υπηρεσίες επεκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα έργων διαφόρων κατηγοριών,

οι οποίες είναι:

 • - Κατοικίες - Μονοκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, πολυκατοικίες.
 • - Κτήρια Γραφείων - Διοίκησης.
 • - Σχολικά κτήρια - Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια.
 • - Πανεπιστημιακά κτήρια.
 • - Νοσοκομεία.
 • - Σταθμοί αυτοκινήτων (Γκαράζ).
 • - Αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • - Αποκαταστάσεις διατηρητέων – παραδοσιακών κτηρίων.
 • - Διαρρυθμίσεις υφισταμένων κτηρίων.
 • - Ναοί-Εκκλησιαστικά κτήρια.
 • - Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί σταθμοί.
 • - Οδοφωτισμοί - Σήραγγες.
 • - Αναπλάσεις πλατειών - οδών-περιοχών.
 • - Ειδικοί φωτισμοί ανάδειξης κτηρίων - περιοχών.
 • - Αποχέτευση οικισμών - Αντλιοστάσια - Βιολογικοί καθαρισμοί.
 • - Δίκτυα υποδομής Λιμένων.
 • - Ειδικές μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων.