ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι μελέτες που εκπονούνται από το γραφείο είναι:


 • - Ύδρευση
 • - Αποχέτευση
 • - Πυρόσβεση
 • - Πυρανίχνευση
 • - Ατμός, υπέρθερμο νερό
 • - Θέρμανση
 • - Κλιματισμός - αερισμός
 • - Ηλεκτρικά Ισχυρά ρεύματα
 • - Φωτισμός
 • - Ειδικός φωτισμός ανάδειξης
 • - Οδοφωτισμός
 • - Υποσταθμός
 • - Τηλέφωνα - Data
 • - Τηλεόραση - T.V.
 • - Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις
 • - Σύστημα ελέγχου κτηρίου (BMS)
 • - Ανελκυστήρες
 • - Αλεξικέραυνο - Γειώσεις
 • - Λοιπά Ασθενή ρεύματα
 • - Ιατρικά αέρια
 • - Βιομηχανικά αέρια
 • - Εγκαταστάσεις αυτοματισμού
 • - Ενεργειακή Μελέτη - ΚΕΝΑΚ