ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Industrial buildings


 • DATE OF AWARD - COMPLETION
 • NAME, POSITION AND BRIEF DESCRIPTION OF THE DESIGN
 • 2017
 • LABORATORY AND STORAGE BUILDING FOR MINERALS
 • It is a building complex of 5.000sq.m that includes offices, workshop and storage spaces, at Stratoni, Chalkidiki, Greece.

 • BUDGET: 3.800.000 €
 • PARTICIPATION PERCENTAGE: 100 %
 • CLIENT: HELLAS GOLD S.A.
 •  
 • 2016-2018
 • LABORATORY BUILDING FOR THE ANALYSIS OF GOLD ALLOY
 • It is a new single story building of 1.100sq.m, at Stratoni, Chalkidiki, Greece , that includes laboratories for gold alloys and other metals analysis. The electromechanical study of the building takes implements special ventilation requirements and neutralization of gaseous and liquid waste.

 • BUDGET: 5.500.000 €
 • PARTICIPATION PERCENTAGE: 100 %
 • CLIENT: HELLAS GOLD S.A.
 •  
 • 2013
 • ELECTROMECHANICAL DESIGN OF THE PROJECT: INDUSTRIAL BUILDING WITH OFFICES, SHOWROOM, AND WAREHOUSE, TRIKALA, THESSALY.
 • It is an 6.000sq.m industrial building, which will include plumbing and heating supplies showroom, offices and warehouses.

 • BUDGET: 4.800.000 €
 • PARTICIPATION PERCENTAGE: 100 %
 • CLIENT: LAKIOTIS S.A.
 •  
 • 2001
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ INTERSONIC" ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.
 • Το έργο περιελάμβανε μελέτες αναδιαρρύθμισης της λειτουργίας του εργοστασίου, για τη λειτουργία ειδικών μηχανών κατασκευής CD και DVD. Έγιναν μελέτες πλήρους αντικατάστασης των υπαρχόντων εγκαταστάσεων ηλεκτρικών, υποσταθμού, πυρόσβεσης, ασθενών ρευμάτων, δομημένης καλωδίωσης. Όλοι οι χώροι του εργοστασίου κλιματίζονται. Εγκαταστάθηκε υποσταθμός 1600 KVA.

 • BUDGET: 2.779.000 €
 • PARTICIPATION PERCENTAGE: 100 %
 • CLIENT: ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.
 •  
 • 2000
 • ELECTROMECHANICAL DESIGN OF PROJECT "INTERSONIC FACTORY".
 • The project included rearrangement designs of the plant operation in order to operate special equipment for manufacturing CDs and DVDs. The design included complete replacement of the existing electrical installations, substation, fire protection system and low voltage networks. All areas of the factory are air-conditioned. A 1600 KVA substation has been installed .

 • BUDGET: 2.779.000 €
 • PARTICIPATION PERCENTAGE: 100 %
 • CLIENT: ERGOKAT S.A.
 •